Kérdése van? Hívjon minket! +36-76/482-108

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Fitt Komforttéka Kft. által üzemeltetett, a Komforttéka Fenyőbútor VIP Csoportban (https://www.facebook.com/groups/738955840570521) megjelenő VIP Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott alábbi egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője a Fitt Komforttéka Kft.
1. A Játék leírása:
- A Játék címe: Nyerj kupont anyák napjára!
- A Játék nyertese: A VIP Csoport azon jelenlegi tagja, aki meghív legalább egy új személyt a csoportba, az új személy taggá válása után a meghívó tag automatikusan megkapja a nyereményt, függetlenül attól, hogy hány személyt hívott meg és abból mennyi vált taggá.
2. A Játék menete:
A Játék kezdetét a Facebook VIP csoportban közzétett poszt tartalmazza. A Játékban résztvevő csoporttagok a Komfortéka Fenyőbútor részére privát messanger üzenetben jelölik meg, hogy kit hívtak meg. Az üzenetben megjelölt személyek taggá válását ellenőrizzük. Az új meghívott taggá válása után a meghívó tag automatikusan válasz üzenetben megkapja a nyeremény kupont.
Minden meghívó tag kizárólag egy nyereménykuponra jogosult, függetlenül az általa meghívott és taggá vált személyek számától!
A nyereménykupont kizárólag az érvényesség időtartamán belül egyszeri alkalommal lehet felhasználni 10.000 forint feletti vásárlás esetén, amelybe a szállítási költség nem tartozik bele.
3. A Játék időtartama: 2023. április 26. és 2023. május 2. között.
4. Nyeremény: 3.000 forintos kupon, mely 10.000 forint feletti vásárlás esetén használható fel 2023. május 6-tól október 31-ig.
2023.04.26.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Fitt Komforttéka Kft. által üzemeltetett, a Komforttéka Fenyőbútor- és matracáruház https://www.facebook.com/komforteka.fenyobutor Facebook és https://www.instagram.com/komfortekafenyobutor/ Instagram oldalán, illetve Facebook csoportjaiban megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője a Fitt Komforttéka Kft.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Fitt Komforttéka Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása
A Játékban a leírását és feltételeit mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

3. A Játék időtartama
A játék időtartamát mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

4. Nyeremények
A nyereményt mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.

5. Sorsolás
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Fitt Komforttéka Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, vagy megbízott munkatársai előtt. Módját mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

6. Nyertesek értesítése
A nyertest minden esetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna értesítést, de a közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a komforteka@gmail.com e-mail címen neve, postacíme, telefonszáma megírásával. Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő. A visszaigazolást követően az adminisztratív feladatok egy-két hónapig is elhúzódhatnak.

8. A nyeremények kézbesítése
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Fitt Komforttéka Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

Hogy igazolni tudjuk a játék valódiságát a nyeremény átadásáról fotót készítünk és ezt a social media felületeken közzétesszük.

9. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy – megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Fitt Komforttéka Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az M-gel Hungary Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.
A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében adott esetben a Fitt Komforttéka Kft. kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek, a DHL Express Magyarország Kft-nek, vagy a GLS Hungary Kft-nek. A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az M-gel Hungary Kft. székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Fitt Komforttéka Kft. termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Fitt Komforttéka Kft.-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.  A Fitt Komforttéka Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Adatkezelés a social media (Facebook, Instagram) posztokra vonatkozóan
Amennyiben a játékkiírásban a részvétel feltétele, hogy a komfortteka hashtag-ként a posztban megjelenjen, a poszt tartalmát a Fitt Komforttéka Kft. szabadon használhatja, megoszthatja weboldalán, online felületein a posztoló nevének említésével.

11. Felelősségkizárás
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Fitt Komforttéka Kft. nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Fitt Komforttéka Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Fitt Komforttéka Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Fitt Komforttéka Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Fitt Komforttéka Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Fitt Komforttéka Kft. az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2021. december 20.